Nhà đã sang tên cho con, con bất hiếu cha mẹ có đòi lại được không?

Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm.

Thừa kế tài sản của cha mẹ là một truyền thống lâu đời trong tư duy người Việt. Nhiều thế hệ đã qua, các bậc làm cha mẹ luôn có câu: “Làm để sau này cho con cháu”. Trên thực tế, mối liên kết gia đình người Việt vẫn rất mạnh mẽ, trong đó có mối liên kết về tài sản thừa kế bao gồm tiền bạc và đất đai.

Thông thường, khi dựng vợ chồng cho con, bố mẹ sẽ cho một ít đất đai hoặc tiền làm hồi môn. Khi bố mẹ già yếu, toàn bộ phần tài sản sẽ được phân chia theo ý nguyện của ông bà hoặc các thành viên trong hệ thống gia đình nhất quán với nhau.

Quy định về thừa kế theo Bộ luật Dân sự

Tuy vậy, xã hội vẫn không thể thiếu những mặt trái. Còn rất nhiều trường hợp con cái sau khi được thừa kế không nuôi dưỡng cha mẹ già. Vì vậy, sản phẩm tài liệu đã được san tên có thể thu hồi lại hay không? Luật sư Phạm Thanh Hữu – Đoàn luật sư TP HCM có  tư vấn như sau:

Quả báo những người bất hiếu |  Đi lễ chùa - tĩnh tâm để sống mãi

Khoản 3 462 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên được tặng cho quyền tái sản xuất và yêu cầu bồi thường thiệt hại “.

Như vậy, nếu cha mẹ cho con nhà đất với mục tiêu để nuôi dưỡng mình nhưng con bất hiếu, không vận hành thì cha mẹ được quyền tái sử dụng phần nhà đất. Tuy nhiên, cần phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

– Thứ nhất, hợp đồng tặng cho nhà đất giữa cha mẹ với con là hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, theo điều 462 Bộ luật Dân sự năm 2015 (trong hợp đồng tặng cho nhà đất thể hiện nội dung bên trong tặng cho phải có nghĩa vụ dưỡng cha mẹ).

– Thứ hai, sau khi được tặng cho nhà đất, con không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ đúng với hợp đồng tặng cho.

Ngoài việc trả lại phần nhà đất đã nhận, người còn phải bồi thường thiệt hại cho cha mẹ làm việc trong phạm vi nghĩa vụ của hợp đồng tặng cho nhà đất có điều kiện (nếu có).

Cha mẹ cho con mình nhà đất mà không thiết lập thành hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện (không bắt buộc phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng) thì không có quyền trả lại phần nhà đất.

Tuy nhiên, nếu con bất hiếu với cha mẹ, phạm vi mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho cha mẹ (nếu có).

Như vậy hoàn toàn có thể thu hồi tài sản dựa trên sự thoả thuận ban đầu. Tuy vậy, đây là trường hợp không ai mong muốn.

You might also like